สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   46  
2 Jan 2020   41  
3 Jan 2020   33  
4 Jan 2020   46  
5 Jan 2020   39  
6 Jan 2020   42  
7 Jan 2020   62  
8 Jan 2020   32  
9 Jan 2020   40  
10 Jan 2020   41  
11 Jan 2020   38  
12 Jan 2020   37  
13 Jan 2020   45  
14 Jan 2020   50  
15 Jan 2020   43  
16 Jan 2020   32  
17 Jan 2020   49  
18 Jan 2020   38  
19 Jan 2020   27  
20 Jan 2020   31  
21 Jan 2020   28  
22 Jan 2020   20  
23 Jan 2020   20  
24 Jan 2020   38  
25 Jan 2020   30  
26 Jan 2020   32  
27 Jan 2020   55  
28 Jan 2020   41  
29 Jan 2020   39  
30 Jan 2020   40  
31 Jan 2020   33