สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   55  
2 Oct 2020   50  
3 Oct 2020   44  
4 Oct 2020   30  
5 Oct 2020   43  
6 Oct 2020   39  
7 Oct 2020   33  
8 Oct 2020   47  
9 Oct 2020   44  
10 Oct 2020   75  
11 Oct 2020   49  
12 Oct 2020   39  
13 Oct 2020   23  
14 Oct 2020   57  
15 Oct 2020   59  
16 Oct 2020   71  
17 Oct 2020   74  
18 Oct 2020   63  
19 Oct 2020   72  
20 Oct 2020   60  
21 Oct 2020   40  
22 Oct 2020   46  
23 Oct 2020   60  
24 Oct 2020   42  
25 Oct 2020   61  
26 Oct 2020   75  
27 Oct 2020   50  
28 Oct 2020   45  
29 Oct 2020   64  
30 Oct 2020   57  
31 Oct 2020   43