สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   64  
2 Nov 2020   73  
3 Nov 2020   50  
4 Nov 2020   65  
5 Nov 2020   49  
6 Nov 2020   58  
7 Nov 2020   49  
8 Nov 2020   44  
9 Nov 2020   87  
10 Nov 2020   50  
11 Nov 2020   57  
12 Nov 2020   57  
13 Nov 2020   49  
14 Nov 2020   57  
15 Nov 2020   45  
16 Nov 2020   65  
17 Nov 2020   48  
18 Nov 2020   67  
19 Nov 2020   51  
20 Nov 2020   56  
21 Nov 2020   60  
22 Nov 2020   40  
23 Nov 2020   60  
24 Nov 2020   47  
25 Nov 2020   50  
26 Nov 2020   50  
27 Nov 2020   66  
28 Nov 2020   40  
29 Nov 2020   56  
30 Nov 2020   47