สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2020   59  
2 Dec 2020   71  
3 Dec 2020   69  
4 Dec 2020   58  
5 Dec 2020   79  
6 Dec 2020   52  
7 Dec 2020   75  
8 Dec 2020   46  
9 Dec 2020   64  
10 Dec 2020   63  
11 Dec 2020   51  
12 Dec 2020   53  
13 Dec 2020   68  
14 Dec 2020   64  
15 Dec 2020   73  
16 Dec 2020   49  
17 Dec 2020   53  
18 Dec 2020   78  
19 Dec 2020   67  
20 Dec 2020   49  
21 Dec 2020   45  
22 Dec 2020   56  
23 Dec 2020   77  
24 Dec 2020   58  
25 Dec 2020   78  
26 Dec 2020   66  
27 Dec 2020   47  
28 Dec 2020   83  
29 Dec 2020   72  
30 Dec 2020   43  
31 Dec 2020   95