สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   37  
2 Feb 2020   34  
3 Feb 2020   59  
4 Feb 2020   48  
5 Feb 2020   45  
6 Feb 2020   56  
7 Feb 2020   55  
8 Feb 2020   47  
9 Feb 2020   46  
10 Feb 2020   51  
11 Feb 2020   77  
12 Feb 2020   51  
13 Feb 2020   66  
14 Feb 2020   49  
15 Feb 2020   43  
16 Feb 2020   39  
17 Feb 2020   43  
18 Feb 2020   42  
19 Feb 2020   52  
20 Feb 2020   31  
21 Feb 2020   35  
22 Feb 2020   28  
23 Feb 2020   50  
24 Feb 2020   49  
25 Feb 2020   37  
26 Feb 2020   38  
27 Feb 2020   54  
28 Feb 2020   64  
29 Feb 2020   59