สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   68  
2 Mar 2020   56  
3 Mar 2020   49  
4 Mar 2020   45  
5 Mar 2020   60  
6 Mar 2020   58  
7 Mar 2020   54  
8 Mar 2020   63  
9 Mar 2020   53  
10 Mar 2020   50  
11 Mar 2020   45  
12 Mar 2020   67  
13 Mar 2020   65  
14 Mar 2020   45  
15 Mar 2020   40  
16 Mar 2020   57  
17 Mar 2020   54  
18 Mar 2020   59  
19 Mar 2020   45  
20 Mar 2020   54  
21 Mar 2020   66  
22 Mar 2020   52  
23 Mar 2020   53  
24 Mar 2020   54  
25 Mar 2020   53  
26 Mar 2020   53  
27 Mar 2020   49  
28 Mar 2020   37  
29 Mar 2020   30  
30 Mar 2020   46  
31 Mar 2020   60