สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   66  
2 Apr 2020   55  
3 Apr 2020   61  
4 Apr 2020   59  
5 Apr 2020   66  
6 Apr 2020   52  
7 Apr 2020   60  
8 Apr 2020   68  
9 Apr 2020   71  
10 Apr 2020   46  
11 Apr 2020   46  
12 Apr 2020   66  
13 Apr 2020   56  
14 Apr 2020   60  
15 Apr 2020   53  
16 Apr 2020   59  
17 Apr 2020   50  
18 Apr 2020   48  
19 Apr 2020   53  
20 Apr 2020   68  
21 Apr 2020   59  
22 Apr 2020   76  
23 Apr 2020   80  
24 Apr 2020   72  
25 Apr 2020   56  
26 Apr 2020   291  
27 Apr 2020   56  
28 Apr 2020   52  
29 Apr 2020   54  
30 Apr 2020   67