สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   69  
2 May 2020   63  
3 May 2020   74  
4 May 2020   66  
5 May 2020   72  
6 May 2020   72  
7 May 2020   86  
8 May 2020   63  
9 May 2020   63  
10 May 2020   45  
11 May 2020   57  
12 May 2020   64  
13 May 2020   77  
14 May 2020   61  
15 May 2020   79  
16 May 2020   71  
17 May 2020   62  
18 May 2020   62  
19 May 2020   56  
20 May 2020   41  
21 May 2020   39  
22 May 2020   50  
23 May 2020   54  
24 May 2020   37  
25 May 2020   45  
26 May 2020   60  
27 May 2020   48  
28 May 2020   41  
29 May 2020   44  
30 May 2020   51  
31 May 2020   44