สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   50  
2 Jun 2020   54  
3 Jun 2020   63  
4 Jun 2020   39  
5 Jun 2020   48  
6 Jun 2020   71  
7 Jun 2020   43  
8 Jun 2020   55  
9 Jun 2020   75  
10 Jun 2020   67  
11 Jun 2020   64  
12 Jun 2020   75  
13 Jun 2020   62  
14 Jun 2020   45  
15 Jun 2020   56  
16 Jun 2020   75  
17 Jun 2020   48  
18 Jun 2020   40  
19 Jun 2020   52  
20 Jun 2020   44  
21 Jun 2020   70  
22 Jun 2020   84  
23 Jun 2020   64  
24 Jun 2020   52  
25 Jun 2020   46  
26 Jun 2020   50  
27 Jun 2020   45  
28 Jun 2020   35  
29 Jun 2020   41  
30 Jun 2020   40