สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   48  
2 Jul 2020   40  
3 Jul 2020   48  
4 Jul 2020   35  
5 Jul 2020   29  
6 Jul 2020   48  
7 Jul 2020   43  
8 Jul 2020   49  
9 Jul 2020   33  
10 Jul 2020   42  
11 Jul 2020   45  
12 Jul 2020   36  
13 Jul 2020   27  
14 Jul 2020   40  
15 Jul 2020   34  
16 Jul 2020   42  
17 Jul 2020   37  
18 Jul 2020   37  
19 Jul 2020   21  
20 Jul 2020   42  
21 Jul 2020   55  
22 Jul 2020   31  
23 Jul 2020   30  
24 Jul 2020   31  
25 Jul 2020   35  
26 Jul 2020   31  
27 Jul 2020   37  
28 Jul 2020   29  
29 Jul 2020   40  
30 Jul 2020   24  
31 Jul 2020   20