สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   42  
2 Aug 2020   31  
3 Aug 2020   41  
4 Aug 2020   29  
5 Aug 2020   48  
6 Aug 2020   49  
7 Aug 2020   51  
8 Aug 2020   44  
9 Aug 2020   42  
10 Aug 2020   61  
11 Aug 2020   43  
12 Aug 2020   51  
13 Aug 2020   42  
14 Aug 2020   52  
15 Aug 2020   44  
16 Aug 2020   36  
17 Aug 2020   38  
18 Aug 2020   34  
19 Aug 2020   37  
20 Aug 2020   34  
21 Aug 2020   47  
22 Aug 2020   33  
23 Aug 2020   33  
24 Aug 2020   33  
25 Aug 2020   28  
26 Aug 2020   38  
27 Aug 2020   35  
28 Aug 2020   31  
29 Aug 2020   30  
30 Aug 2020   25  
31 Aug 2020   45