สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   46  
2 Sep 2020   46  
3 Sep 2020   36  
4 Sep 2020   52  
5 Sep 2020   37  
6 Sep 2020   46  
7 Sep 2020   48  
8 Sep 2020   59  
9 Sep 2020   27  
10 Sep 2020   29  
11 Sep 2020   35  
12 Sep 2020   42  
13 Sep 2020   54  
14 Sep 2020   66  
15 Sep 2020   48  
16 Sep 2020   63  
17 Sep 2020   39  
18 Sep 2020   47  
19 Sep 2020   39  
20 Sep 2020   45  
21 Sep 2020   39  
22 Sep 2020   42  
23 Sep 2020   46  
24 Sep 2020   47  
25 Sep 2020   52  
26 Sep 2020   34  
27 Sep 2020   40  
28 Sep 2020   47  
29 Sep 2020   41  
30 Sep 2020   42