สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   75  
2 Jan 2021   62  
3 Jan 2021   52  
4 Jan 2021   68  
5 Jan 2021   61  
6 Jan 2021   81  
7 Jan 2021   59  
8 Jan 2021   67  
9 Jan 2021   62  
10 Jan 2021   58  
11 Jan 2021   62  
12 Jan 2021   56  
13 Jan 2021   50  
14 Jan 2021   66  
15 Jan 2021   76  
16 Jan 2021   76  
17 Jan 2021   45  
18 Jan 2021   64  
19 Jan 2021   103  
20 Jan 2021   93  
21 Jan 2021   56  
22 Jan 2021   62  
23 Jan 2021   76  
24 Jan 2021   85  
25 Jan 2021   71  
26 Jan 2021   61  
27 Jan 2021   74  
28 Jan 2021   63  
29 Jan 2021   74  
30 Jan 2021   110  
31 Jan 2021   53