สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2021   52  
2 Oct 2021   42  
3 Oct 2021   42  
4 Oct 2021   60  
5 Oct 2021   72  
6 Oct 2021   62  
7 Oct 2021   54  
8 Oct 2021   68  
9 Oct 2021   50  
10 Oct 2021   50  
11 Oct 2021   50  
12 Oct 2021   41  
13 Oct 2021   44  
14 Oct 2021   50  
15 Oct 2021   51  
16 Oct 2021   43  
17 Oct 2021   64  
18 Oct 2021   45  
19 Oct 2021   40  
20 Oct 2021   40  
21 Oct 2021   45  
22 Oct 2021   60  
23 Oct 2021   58  
24 Oct 2021   56  
25 Oct 2021   63  
26 Oct 2021   65  
27 Oct 2021   55  
28 Oct 2021   70  
29 Oct 2021   76  
30 Oct 2021   60  
31 Oct 2021   68