สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2021   69  
2 Nov 2021   47  
3 Nov 2021   49  
4 Nov 2021   67  
5 Nov 2021   69  
6 Nov 2021   48  
7 Nov 2021   60  
8 Nov 2021   49  
9 Nov 2021   69  
10 Nov 2021   71  
11 Nov 2021   61  
12 Nov 2021   56  
13 Nov 2021   53  
14 Nov 2021   58  
15 Nov 2021   60  
16 Nov 2021   69  
17 Nov 2021   53  
18 Nov 2021   64  
19 Nov 2021   51  
20 Nov 2021   51  
21 Nov 2021   47  
22 Nov 2021   52  
23 Nov 2021   54  
24 Nov 2021   65  
25 Nov 2021   48  
26 Nov 2021   53  
27 Nov 2021   41  
28 Nov 2021   59  
29 Nov 2021   60  
30 Nov 2021   43