สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   97  
2 Feb 2021   97  
3 Feb 2021   108  
4 Feb 2021   117  
5 Feb 2021   102  
6 Feb 2021   111  
7 Feb 2021   112  
8 Feb 2021   122  
9 Feb 2021   97  
10 Feb 2021   87  
11 Feb 2021   86  
12 Feb 2021   71  
13 Feb 2021   64  
14 Feb 2021   59  
15 Feb 2021   80  
16 Feb 2021   68  
17 Feb 2021   60  
18 Feb 2021   47  
19 Feb 2021   48  
20 Feb 2021   53  
21 Feb 2021   38  
22 Feb 2021   44  
23 Feb 2021   53  
24 Feb 2021   63  
25 Feb 2021   53  
26 Feb 2021   59  
27 Feb 2021   104  
28 Feb 2021   126