สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   139  
2 Apr 2021   109  
3 Apr 2021   130  
4 Apr 2021   114  
5 Apr 2021   126  
6 Apr 2021   116  
7 Apr 2021   125  
8 Apr 2021   118  
9 Apr 2021   149  
10 Apr 2021   128  
11 Apr 2021   129  
12 Apr 2021   111  
13 Apr 2021   143  
14 Apr 2021   154  
15 Apr 2021   129  
16 Apr 2021   110  
17 Apr 2021   115  
18 Apr 2021   114  
19 Apr 2021   123  
20 Apr 2021   109  
21 Apr 2021   118  
22 Apr 2021   119  
23 Apr 2021   136  
24 Apr 2021   146  
25 Apr 2021   134  
26 Apr 2021   91  
27 Apr 2021   121  
28 Apr 2021   152  
29 Apr 2021   132  
30 Apr 2021   130