สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   144  
2 May 2021   140  
3 May 2021   132  
4 May 2021   122  
5 May 2021   130  
6 May 2021   116  
7 May 2021   91  
8 May 2021   104  
9 May 2021   75  
10 May 2021   91  
11 May 2021   117  
12 May 2021   85  
13 May 2021   109  
14 May 2021   124  
15 May 2021   84  
16 May 2021   99  
17 May 2021   109  
18 May 2021   67  
19 May 2021   81  
20 May 2021   133  
21 May 2021   124  
22 May 2021   93  
23 May 2021   113  
24 May 2021   155  
25 May 2021   134  
26 May 2021   124  
27 May 2021   94  
28 May 2021   86  
29 May 2021   92  
30 May 2021   81  
31 May 2021   107