สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   116  
2 Jun 2021   87  
3 Jun 2021   61  
4 Jun 2021   66  
5 Jun 2021   84  
6 Jun 2021   114  
7 Jun 2021   131  
8 Jun 2021   121  
9 Jun 2021   128  
10 Jun 2021   107  
11 Jun 2021   120  
12 Jun 2021   122  
13 Jun 2021   123  
14 Jun 2021   122  
15 Jun 2021   125  
16 Jun 2021   147  
17 Jun 2021   123  
18 Jun 2021   115  
19 Jun 2021   142  
20 Jun 2021   132  
21 Jun 2021   130  
22 Jun 2021   116  
23 Jun 2021   122  
24 Jun 2021   117  
25 Jun 2021   116  
26 Jun 2021   114  
27 Jun 2021   112  
28 Jun 2021   61  
29 Jun 2021   45  
30 Jun 2021   36