สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   52  
2 Jul 2021   56  
3 Jul 2021   50  
4 Jul 2021   59  
5 Jul 2021   66  
6 Jul 2021   62  
7 Jul 2021   64  
8 Jul 2021   80  
9 Jul 2021   99  
10 Jul 2021   67  
11 Jul 2021   52  
12 Jul 2021   61  
13 Jul 2021   46  
14 Jul 2021   45  
15 Jul 2021   51  
16 Jul 2021   63  
17 Jul 2021   53  
18 Jul 2021   44  
19 Jul 2021   67  
20 Jul 2021   43  
21 Jul 2021   52  
22 Jul 2021   51  
23 Jul 2021   60  
24 Jul 2021   54  
25 Jul 2021   52  
26 Jul 2021   48  
27 Jul 2021   52  
28 Jul 2021   46  
29 Jul 2021   49  
30 Jul 2021   51  
31 Jul 2021   54