สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2021   51  
2 Aug 2021   60  
3 Aug 2021   49  
4 Aug 2021   60  
5 Aug 2021   59  
6 Aug 2021   39  
7 Aug 2021   68  
8 Aug 2021   39  
9 Aug 2021   55  
10 Aug 2021   51  
11 Aug 2021   49  
12 Aug 2021   40  
13 Aug 2021   44  
14 Aug 2021   51  
15 Aug 2021   39  
16 Aug 2021   45  
17 Aug 2021   57  
18 Aug 2021   65  
19 Aug 2021   47  
20 Aug 2021   45  
21 Aug 2021   50  
22 Aug 2021   40  
23 Aug 2021   52  
24 Aug 2021   55  
25 Aug 2021   58  
26 Aug 2021   53  
27 Aug 2021   51  
28 Aug 2021   48  
29 Aug 2021   49  
30 Aug 2021   52  
31 Aug 2021   53