สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   39  
2 Sep 2021   44  
3 Sep 2021   40  
4 Sep 2021   48  
5 Sep 2021   51  
6 Sep 2021   47  
7 Sep 2021   40  
8 Sep 2021   64  
9 Sep 2021   58  
10 Sep 2021   59  
11 Sep 2021   48  
12 Sep 2021   48  
13 Sep 2021   56  
14 Sep 2021   49  
15 Sep 2021   58  
16 Sep 2021   54  
17 Sep 2021   42  
18 Sep 2021   34  
19 Sep 2021   29  
20 Sep 2021   39  
21 Sep 2021   27  
22 Sep 2021   45  
23 Sep 2021   49  
24 Sep 2021   36  
25 Sep 2021   47  
26 Sep 2021   39  
27 Sep 2021   34  
28 Sep 2021   39  
29 Sep 2021   47  
30 Sep 2021   41