สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   40  
2 Jan 2022   43  
3 Jan 2022   37  
4 Jan 2022   48  
5 Jan 2022   52  
6 Jan 2022   59  
7 Jan 2022   44  
8 Jan 2022   51  
9 Jan 2022   39  
10 Jan 2022   41  
11 Jan 2022   42  
12 Jan 2022   39  
13 Jan 2022   50  
14 Jan 2022   42  
15 Jan 2022   45  
16 Jan 2022   39  
17 Jan 2022   44  
18 Jan 2022   41  
19 Jan 2022   43  
20 Jan 2022   50  
21 Jan 2022   43  
22 Jan 2022   42  
23 Jan 2022   42  
24 Jan 2022   58  
25 Jan 2022   40  
26 Jan 2022   47  
27 Jan 2022   60  
28 Jan 2022   47  
29 Jan 2022   40  
30 Jan 2022   56  
31 Jan 2022   49