สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   46  
2 Oct 2022   45  
3 Oct 2022   43  
4 Oct 2022   51  
5 Oct 2022   67  
6 Oct 2022   42  
7 Oct 2022   57  
8 Oct 2022   56  
9 Oct 2022   65  
10 Oct 2022   55  
11 Oct 2022   43  
12 Oct 2022   38  
13 Oct 2022   46  
14 Oct 2022   55  
15 Oct 2022   38  
16 Oct 2022   41  
17 Oct 2022   47  
18 Oct 2022   46  
19 Oct 2022   46  
20 Oct 2022   40  
21 Oct 2022   46  
22 Oct 2022   37  
23 Oct 2022   38  
24 Oct 2022   49  
25 Oct 2022   64  
26 Oct 2022   36  
27 Oct 2022   42  
28 Oct 2022   44  
29 Oct 2022   48  
30 Oct 2022   48  
31 Oct 2022   47