สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   57  
2 Nov 2022   58  
3 Nov 2022   64  
4 Nov 2022   52  
5 Nov 2022   73  
6 Nov 2022   107  
7 Nov 2022   72  
8 Nov 2022   53  
9 Nov 2022   72  
10 Nov 2022   80  
11 Nov 2022   59  
12 Nov 2022   52  
13 Nov 2022   70  
14 Nov 2022   55  
15 Nov 2022   54  
16 Nov 2022   57  
17 Nov 2022   313  
18 Nov 2022   58  
19 Nov 2022   76  
20 Nov 2022   44  
21 Nov 2022   63  
22 Nov 2022   73  
23 Nov 2022   59  
24 Nov 2022   54  
25 Nov 2022   71  
26 Nov 2022   61  
27 Nov 2022   67  
28 Nov 2022   57  
29 Nov 2022   59  
30 Nov 2022   55