สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   62  
2 Feb 2022   44  
3 Feb 2022   48  
4 Feb 2022   37  
5 Feb 2022   40  
6 Feb 2022   28  
7 Feb 2022   43  
8 Feb 2022   72  
9 Feb 2022   35  
10 Feb 2022   50  
11 Feb 2022   48  
12 Feb 2022   38  
13 Feb 2022   29  
14 Feb 2022   37  
15 Feb 2022   48  
16 Feb 2022   43  
17 Feb 2022   55  
18 Feb 2022   31  
19 Feb 2022   44  
20 Feb 2022   37  
21 Feb 2022   48  
22 Feb 2022   39  
23 Feb 2022   58  
24 Feb 2022   46  
25 Feb 2022   48  
26 Feb 2022   44  
27 Feb 2022   49  
28 Feb 2022   42