สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   37  
2 Apr 2022   65  
3 Apr 2022   77  
4 Apr 2022   45  
5 Apr 2022   49  
6 Apr 2022   101  
7 Apr 2022   76  
8 Apr 2022   46  
9 Apr 2022   69  
10 Apr 2022   81  
11 Apr 2022   81  
12 Apr 2022   90  
13 Apr 2022   64  
14 Apr 2022   50  
15 Apr 2022   49  
16 Apr 2022   60  
17 Apr 2022   95  
18 Apr 2022   103  
19 Apr 2022   97  
20 Apr 2022   97  
21 Apr 2022   88  
22 Apr 2022   100  
23 Apr 2022   87  
24 Apr 2022   98  
25 Apr 2022   109  
26 Apr 2022   96  
27 Apr 2022   106  
28 Apr 2022   86  
29 Apr 2022   92  
30 Apr 2022   95