สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   84  
2 May 2022   88  
3 May 2022   91  
4 May 2022   71  
5 May 2022   72  
6 May 2022   88  
7 May 2022   79  
8 May 2022   85  
9 May 2022   78  
10 May 2022   68  
11 May 2022   71  
12 May 2022   70  
13 May 2022   73  
14 May 2022   60  
15 May 2022   58  
16 May 2022   35  
17 May 2022   50  
18 May 2022   69  
19 May 2022   52  
20 May 2022   60  
21 May 2022   68  
22 May 2022   51  
23 May 2022   43  
24 May 2022   49  
25 May 2022   46  
26 May 2022   50  
27 May 2022   56  
28 May 2022   50  
29 May 2022   46  
30 May 2022   50  
31 May 2022   60