สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   49  
2 Jun 2022   45  
3 Jun 2022   39  
4 Jun 2022   53  
5 Jun 2022   44  
6 Jun 2022   51  
7 Jun 2022   61  
8 Jun 2022   66  
9 Jun 2022   57  
10 Jun 2022   57  
11 Jun 2022   59  
12 Jun 2022   44  
13 Jun 2022   53  
14 Jun 2022   54  
15 Jun 2022   55  
16 Jun 2022   77  
17 Jun 2022   56  
18 Jun 2022   54  
19 Jun 2022   48  
20 Jun 2022   50  
21 Jun 2022   62  
22 Jun 2022   61  
23 Jun 2022   49  
24 Jun 2022   53  
25 Jun 2022   48  
26 Jun 2022   39  
27 Jun 2022   35  
28 Jun 2022   65  
29 Jun 2022   53  
30 Jun 2022   49