สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   59  
2 Jul 2022   52  
3 Jul 2022   46  
4 Jul 2022   35  
5 Jul 2022   42  
6 Jul 2022   74  
7 Jul 2022   40  
8 Jul 2022   53  
9 Jul 2022   42  
10 Jul 2022   22  
11 Jul 2022   48  
12 Jul 2022   45  
13 Jul 2022   33  
14 Jul 2022   47  
15 Jul 2022   50  
16 Jul 2022   53  
17 Jul 2022   53  
18 Jul 2022   53  
19 Jul 2022   61  
20 Jul 2022   47  
21 Jul 2022   80  
22 Jul 2022   66  
23 Jul 2022   45  
24 Jul 2022   49  
25 Jul 2022   88  
26 Jul 2022   55  
27 Jul 2022   55  
28 Jul 2022   52  
29 Jul 2022   54  
30 Jul 2022   53  
31 Jul 2022   37