สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   50  
2 Aug 2022   56  
3 Aug 2022   59  
4 Aug 2022   66  
5 Aug 2022   57  
6 Aug 2022   46  
7 Aug 2022   41  
8 Aug 2022   41  
9 Aug 2022   55  
10 Aug 2022   66  
11 Aug 2022   61  
12 Aug 2022   70  
13 Aug 2022   53  
14 Aug 2022   58  
15 Aug 2022   41  
16 Aug 2022   52  
17 Aug 2022   58  
18 Aug 2022   58  
19 Aug 2022   53  
20 Aug 2022   42  
21 Aug 2022   45  
22 Aug 2022   64  
23 Aug 2022   67  
24 Aug 2022   61  
25 Aug 2022   59  
26 Aug 2022   45  
27 Aug 2022   60  
28 Aug 2022   33  
29 Aug 2022   43  
30 Aug 2022   57  
31 Aug 2022   56