สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   51  
2 Sep 2022   48  
3 Sep 2022   47  
4 Sep 2022   64  
5 Sep 2022   62  
6 Sep 2022   57  
7 Sep 2022   55  
8 Sep 2022   66  
9 Sep 2022   54  
10 Sep 2022   60  
11 Sep 2022   57  
12 Sep 2022   52  
13 Sep 2022   57  
14 Sep 2022   55  
15 Sep 2022   47  
16 Sep 2022   47  
17 Sep 2022   45  
18 Sep 2022   38  
19 Sep 2022   62  
20 Sep 2022   81  
21 Sep 2022   47  
22 Sep 2022   45  
23 Sep 2022   50  
24 Sep 2022   34  
25 Sep 2022   33  
26 Sep 2022   47  
27 Sep 2022   47  
28 Sep 2022   75  
29 Sep 2022   50  
30 Sep 2022   43