ฮีทเตอร์หล่ออลูมิเนียม (aliminium cast in heater)

ฮีทเตอร์ชนิดนี้มีลักษณะพิเศษคือ ถูกหล่อทับด้วยอลูมิเนียม ที่มีคุณสมบัติในการถ่านเทความร้อนได้ดี และไม่สะสมความร้อนมาก ซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงาน เหมาะกับงานให้ความร้อนกับท่อขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้อุณหภูมิต่อเนี่องคงที่ และสามารถดัดแปลงทำเป็นแม่พิมพ์ในตัวได้เลย หรือสามารถที่จะติดตั้งที่ cooling ไว้ภายในตัวฮีทเตอร์เพื่อลดอุณหภูมิองชิ้นงานอย่างรวดเร็ว เหมาะในอุตสาหกรรมฉีดท่อพลาสติก